Personvernerklæring

hos Jette AS tar personvernet ditt alvorlig. Dette er en personvernerklæring basert på en mal Datatilsynet har på sine sider. Nettsiden benytter Cookies, les mer om det her.

1. Behandlingsansvarlig
Daglig leder er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger som registreres på nettstedet hosjette.no

2. Formålet ved innsamlingen
Forå kunne sende varer og informasjon til kunder.

3. Rettslig grunnlag
Personopplysningsloven §8

4. Hvilke personopplysninger behandles?
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for kunderegister, navn og e-postadresse for nyhetsbrev-liste.

5. Hvor hentes opplysningene fra?
I første omgang registrerer kundene sine opplysninger selv ved kjøp av varer. I tillegg samles det inn navn/e-postadresser i ulike kampanjer for registrering i nyhetsbrevliste.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig å gi fra seg opplysningene.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Ingen opplysninger sendes eller selges videre til tredjepart.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Opplysningene oppbevares på Visma sine servere og kan slettes på forespørsel

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Som norsk nettbutikk forholder hos Jette AS seg til norsk lov, også Personopplysningsloven.

10. Hvordan sikres opplysningene?
Opplysningene er sikret med innlogging med passord.

11. Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir registrert og lagret om den enkelte kunde, send en e-post på post@hosjette.no